BG16RFOP002-2.089-4695-C01

BG16RFOP002-2.089-4695-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19